pokud něco kopírujete, napište mi to dolů pod článek, a u sebe napište zdroj, nebo odkaz na můj blog. díky

vtipy

24. února 2008 v 16:17 |  satanismus a vše s ním související
Vtipy. . . . . .

Bůh se snaží někomu dát přikázání, ale všude ho vyhazují. V Americe, v Evropě... Jde po poušti a vtom potká Mojžíše a říká: "Hej, Žide, nechceš přikázání?" "A za kolik?" "Zadarmo." " Tak to si jich beru deset!"
. . . . . .

Kostel. Starší pomocník nalévá víno a netrefí se do poháru. "Kurva zase vedle!" Jde kolem farář a povídá: "Neklej Bůh tě potrestá!" Za chvíli je znovu slyšet: "Kurva, zase vedle!" V tom se ozve obrovská rána a faráře skolí blesk. Zvrchu se ozve hromový hlas: "Kurva, zase vedle!"
. . . . . .

Kněz na odpolední procházce vidí Pepíčka, jak kladivem po desítkách drtí mravence. Pepíček si pro sebe říká " Nenávidím ty zkurvený mravence ..." Kněz je zaražen chlapcovým výrazem a promlouvá k němu o tom že Bůh nestvořil nic zbytečného: " Až tudy zítra půjdu, tak tě nechám dál zabíjet tyhle mravenečky pouze tehdy, pokud mi řekneš tři věci, které Bůh stvořil, a přesto jsou k ničemu." Na druhý den po obědě kněz opět vidí Pepíčka, jak sedí na zemi a trefuje se do mravence. Dojde k němu a připomíná mu včerejší dohodu podle které by Pepíček neměl zabíjet mravence, pokud nevyjmenuje tři zbytečné věci. Pepíček vzhlédne ke knězi s dábelským úsměvem a říká: " Znám tři veci který jsou naprosto k ničemu. Zaprvé péro na mnichovi, zadruhý kozy na jeptišce, a třetí jsou tyhle zkurvený mravenci..."
. . . . . .

Sedí babička v parku na lavičce a modlí se: "Pane, já už jsem zase nevyšla s důchodem, pošli mi, prosím, nějak stovku." Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: "Prosím vás, babičko, přece nebudete věřit takovým pověrám, tady máte padesátikorunu a už se nemodlete." Babička chvilku počká, až se onen muž vzdálí a pak říká: "Děkuju Ti Pane. A tu druhou mi prosím, neposílej po takovém neznabohovi."
. . . . . .

Proč Bůh nemá titul CSc.
1.Má jenom jednu známou publikaci.
2.Ta je v hebrejštině.
3.Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7.Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9.Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10.Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
11.Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12.Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13.Nechal za sebe učit svého syna.
14.První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15.I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16.Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.

. . . . . .

Sedm trpaslíků je v Římě a jdou na prohlídku města. Po chvíli zamíří do Vatikánu a setkají se z papežem. Bručoun je tentokrát nějaký upovídaný; pořád se nejvyššího biskupa vyptává na církev a obzvlášť na jeptišky. "Vaše Svatosti, máte nějaké opravdu malé jeptišky?" "Ne, synu, všechny naše jeptišky měří alespoň metr padesát." "Víte to jistě? Teda, nemáte třeba nějaké, které by, řekněme, byly tak velké jako já? Možná o trochu menší?" "Bohužel ne, proč se ptáš?" "Jen tak." Pauza... "Určitě neexistuje žádná v hábitu, ktera by měřila tak 75 - 90 cm?" "Vím, to jistě." "Dobrá." Bručoun po této zprávě vypadá dost sklíčeně a papež je zvědavý proč, a tak poslouchá, co si trpaslíci říkají, když opouštějí budovu. "Co říkal? Co říkal?" vykřikuje ostatních šest trpaslíků. "Povídal, že žádné nemají," zabrumral Bručoun a ostatních šest trpaslíků si ho začne dobírat: "Bručoun šukal tučňáka! Bručoun šukal tučňáka! Bručoun šukal tučňáka!"
. . . . . .

Je to černý, bílý. Pak černý, hnědý. Nakonec je to černý, černý. Co je to? * * * Jeptiška na rožni.
. . . . . .

Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé: "Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A." Ta druhá odpoví: "No, mohla by to být pata." V tom se probere biskup a zeptá se: "Nemá tu někdo gumu?"
. . . . . .

Přijde Matka Tereza k nebeské bráně. Zatluče. Za chvíli se otevře okýnko a vykoukne svatý Petr. "Aha, to jsi ty, tak pojď dál." Zrovna je čas večeře." a tak Matka Tereza dostane párek s hořčicí. Poděkuje a jde spát. Je ráno, snídaně, opět párek s hořčicí. Oběd, párek s hořčicí. Večeře, párek s hořčicí. To už bylo M.Tereze divné, a tak říká: "Víš, Petře, já jsem skromná a je mi jedno, co jím. Ale řekni mi, proč je pořád jen párek s hořčicí?" A svatý Petr říká: "A viděla jsi tu někoho kromě nás? A pro dva se přeci nevyplatí vařit.
. . . . . .

Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: "Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!" "A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?" odseknul malíř.
. . . . . . Baví se dvě duše v ráji: "Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?" "Byl to hlas mé ženy." "A co říkala?" "Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl."
. . . . . .

Zemře pan farář a přijde k nebeské bráně. Zatluče na ni. Svatý Petr pootevře a říká: "Musíte chvíli počkat." Tak se tedy posadí na lavici před bránou a čeká. Za chvíli přijde k nebeské bráně autobusák Pepa. Taky zatluče a svatý Petr hned otvírá a říká: "Pojď dál." Teď to však ve faráři zavřelo: "Svatý Petře, jak to, že Pepa může jít hned, a já, osoba posvěcená a zasloužilá, tady musím čekat?" Svatý Petr odpoví: "To máte tak, důstojnosti: Když vy jste v kostele kázal, tak všichni spali. Ale když tady Pepa jel s autobusem, všichni se modlili."
. . . . . .

Dvě řádové sestry jedou autem a dojde jim benzín. Auto škytne a zastaví, sestry vystoupí a v dáli uvidí benzínovou pumpu. Dojdou tam a prosí pumpaře, jestli by jim nenatočil trochu benzínu, aby dojely k pumpě a mohly natankovat. "Ale beze všeho, sestry" povídá pumpař, "máte kanystr?" "Nemáme. Nemohl byste nám prosím nějaký půjčit?" ptají se sestry. "Zkusím něco najít" povídá pumpař. Za chvíli se vrátí a říká: "Sestry, víte, je mi to nepříjemné, ale, no, mám tu jen starý nočník. Jestli Vám to nebude vadit, tak Vám ho půjčím." "Ale nevadí, to je v pořádku." Pumpař tedy natočil trochu benzínu do nočníku, sestry poděkovaly a vracejí se ke svému autu. Přijdou k autu a nalévají benzín z nočníku do nádrže. Jede kolem náklaďák, řidič zastaví, vykloní se z okénka, vytřeští oči na sestry, jak nalévají nočník do nádrže a povídá: "Teda sestry, Vaši víru bych chtěl mít!"
. . . . . .

Jak opravdu vznikl svět ?
1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
2. I oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
3. Bůh řekl: Budiž data.
4. Bůh řekl: Ať se uloží data na svoje místo. A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
5. A Bůh řekl: Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty. Stvořil počítače a nazval je hardwarem a oddělil software od hardwaru.
6. Softwaru ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy - velké a malé a řekl jim: Jděte a množte se, naplňte celou paměť.
7. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům. I stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z WINDOWS nic nespouštěj sic zemřeš.
8. Bůh řekl: Není dobré, když je Programátor sám, stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci. Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora. I zavedl To za Programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, které Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy? A řekl Uživatel: V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři WINDOWS ne, nebo zemřeme. A řekl Bill Uživateli: Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel! Ten den, kdy spustíte program z adresáře WINDOWS, budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít. I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné. I nainstaloval Windows na svém počítači. A řekl Programátorovi, že to je dobré. A on si Windows taky nainstaloval.
10. A hned šel Programátor hledat nove drivery. A Bůh se zeptal: Kam jdeš? A on řekl: Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu. A na to Bůh: A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře WINDOWS? Programátor odpověděl: Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si o bjednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows. A řekl Bůh Uživateli: Proč jsi to udělal? Uživatel odpověděl: Bill mě navedl.
11. A řekl Bůh Billovi: Protože jsi to udělal, budeš navěky proklet mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživatelem, navěky tě bude Uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows.
12. A Uživateli řekl Bůh: Windows tě velmi zklamou a zničí tvé rezervy sytémových prostředků, budeš muset používat špatné programy, a bez Programátora neudělaš ani ránu.
13. Programátorovi zase: Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu čela budeš stále opravovat své dílo.
14. Odpravil je z Počítačového Centra a vstup zabezpečil heslem.
15. General protection fault.

. . . . . .

Mojžíš, Ježíš a starý pán spolu hrají v nebi golf. Mojžíš zahajuje hru. Usadí míček míří k jamce za jezírkem a odpálí. Míček letí a padá do jezírka. Mojžíš však zvedá hůl, vody se rozestupují a míček se po vodním dně dokutálí na břeh 2 metry od jamky. Ježíš nechce zůstat pozadu. Připraví míček a střílí stejným směrem. Ale i jeho míček se pomalu snáší na hladinu jezírka. Ježíš zvedá svou hůl a míček se po dopadu na vodní hladinu, navzdory přírodním zákonům, po hladíně dokutálí ke břehu. Zastaví se metr od jamky. Na řadě je starý pán. Ledabyle ťukne do míčku a ten se odrazí doprostřed jezírka. Tam se zázračně odrazí a letí k nebi. Letadlo nad golfovým hřištěm ho odpinkne na dálnici. Míček se zařadí do levého pruhu a předjede tirák s návěsem. Odbočí zpět k hřišti, proletí branou, po cestičce se dokutálí k jamce a spadne přímo do ní. Mojžíš se nakloní k Ježíšovi a zašeptá: Já opravdu nerad hraju golf s tvým taťkou!
. . . . . .

Někdy v době okupace, v Polsku, jde věštec kolem skupinky nácků, co zrovna kopou na zemi do Poláka. Pánové, říká jim, nechte toho. Mám takový tušení, že je to budoucí papež. Ha ha, odpoví mu jeden z nich. Jestli tohle je budoucí papež, já budu papež hned po něm!
. . . . . .

Santa Claus začínal mít pocit, že nestíhá. Čtyři jeho elfové byli nastydlí a tři, co zůstali zdraví, nestačili vyrábět hračky. Navíc paní Santa Clausová oznámila, že přijede na návštěvu maminka, což Santu ještě víc napružilo. Zašel se tedy podívat do stáje, co dělají losové a zjistil, že tři jsou březí a zrovna rodí a dva přeskočili plot a jsou bůh ví kde. Další stres. Začal aspoň nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel hraček spadnul a hračky se vysypaly. Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek sidru a do něho zazdil panáka rumu. Když ale otevřel cinkostn , zjistil, že jeden z elfů někam uklidil rum a není co pít. Jak byl naštvaný, Santa upustil šálek a ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Šel tedy pro smeták ale ukázalo se, že myši ožraly jeho chlupatou část... V téhle chvíli u dveří zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Na prahu stál malý andělíček s velkým vánočním stromečkem. Andělíček vesele zvolal: "Šťastné a veselé, Santo! To je dneska hezky, že? Mám pro tebe krásný stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?" ...... A tak vznikla hezká tradice andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 radix radix | Web | 27. července 2010 v 17:03 | Reagovat

Úžasné, skvělé vtipy.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama