pokud něco kopírujete, napište mi to dolů pod článek, a u sebe napište zdroj, nebo odkaz na můj blog. díky

Prosinec 2008

Evokace démonů-Ochrana před Démonem

10. prosince 2008 v 22:01 | Galder |  satanismus a vše s ním související

Evokace démonů-Ochrana před Démonem

Evokace je jeden z nejoblíbenějších magických rituálů.Nepleťte si to s invokací.Invokace je zavolání na požádání, bez donucovacích prostředků.Tedy pravý opak evokace.Tím pádem jste si už všichni domysleli, že evokace je zavolání vámi předem zvoleného démona. Zdůrazňuji předem vybraného.Opravdu se snažte vyhnout situaci, kdy byste chtěli volat jen tak někoho naslepo.Nikdy nevíte, kdo se chytí.A pro vás by to taky mohlo pak znamenat pár měsíců v nemocnici a nebo v Bohnice…Jo, a taky možná pakt, ale o tom si řekneme v magických průserech.Ne zrovna příjemným způsobem.A taky se nemusíte řídit citacemi, co někde najdete.Je dobré si jí vytvořit sám a nejlépe vlastním jazykem.
Evokace a i Invokace má spoustu bodů a její příprava není nic lehkého.Přemýšlel jsem jestli napsat celý postup.A jak jsem v úvodu, bude uvedl už tady jen začátek.
Jako první je dobré si opětně vybrat dobré a klidné místo.Rozhodně to asi nebude váš pokoj.Zajděte třeba někam do přírody.
Za další, vytvořit ochranu, která je schopná vás uchránit před případným útokem ze strany démona.Takže ochranný kruh, kužel síly.
Kruh si opětně vytvořte podle sebe.Můžete vycházet z nějakého modelu, který si pak doděláte podle sebe.Je nespočetně možností jak svůj kruh vylepšit.Můžete třeba použít svatá jména, atd.
Kužel síly.Pokud tuto operaci provádíte ve více lidech, nejdříve se musíte napojit jeden na druhého a pak na toho, který evokaci vede.Tím pádem když se napojíte na sebe, vytvoříte nejprve energetický kruh.A tím, že budete ještě posílat energii tomu, co to vede, vznikne kužel.http://6-6-6.7x.cz

MZRP

10. prosince 2008 v 21:59 | Galder |  bohové a mytologie

MZRP

Wicca je přírodní náboženství s jediným (zjednodušeně řečeno) všeříkajícím zákonem, zvaným Wiccan Rede: Čiň, co chceš, pokud to nikomu neublíží. Většinou se ovšem uplatňuje ještě Pravidlo tří: Cokoli uděláš, navrátí se ti třikrát. Wiccané vzhlížejí ke dvěma bohům - božský princip dělí na Mužský a Ženský - čili k Bohu a Bohyni, Pánu a Paní, Slunci a Měsíci. Nejde tu o sektu, to v žádném případě. Wiccané věří v absolutní posvátnost přírody a v existenci magie. Čarodějnictí je také wiccany hojně praktikováno a uplatňuje se myšlenka jednodruhové reinkarnece (z člověka zas jen člověk).
Bohyně: ženský princip, Měsíc. Tak jako má měsíc tři fáze, i Bohyně prochází cyklickým vývojem: Panny (dorůstání) , Matky (úplněk) a Stařeny (ubývání). Je matkou všeho na zemi i mimo ni.
Bůh: mužský princip, Slunce. Je to akticní složka Božké síly, jeho doménou je lov, les a divoká zvířata. Tak jako by bez Bohyně nic nevzniklo, bez Božského vlivu by nc nemohlo existovat. Bez utišujícího vlivu Bohyně by ale slunce brzy vysušilo, spálilo celou Zemi a zničilo život. Bez vlivu Boha by vše ne zemi zemřelo zimou a hladem. Bohové jsou Jedno a neoddělitelní.

wiccarede.gif, 30 kB

http://6-6-6.7x.cz

Leviathan

10. prosince 2008 v 21:56 | Galder |  satanismus a vše s ním související

Leviathan

Leviatan (לִוְיָתָן stočený, zkroucený, hebrejština Livjatan (Tiberijská hebrejština) Liwyāṯān) byla biblická mořská příšera, o které je psáno ve Starém zákoně (Kniha Žalmů, kapitola 74., verše 13.-14.; Kniha Jobova, kapitola 41.; Proroctví Izaiáše Proroka kapitola 27., verš 1.).
Slovo leviatan se v průběhu staletí stalo synonymem ke kterémukoli velkému monstru či příšeře. V moderní hebrejštině slovo prostě znamená velryba.
//<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "zobrazit"; var tocHideText = "skrýt"; showTocToggle(); } //]]>


Satanismus

V anti-morálním satanismu je Leviatan jedním ze čtyř princů pekla. Představuje číslo tři, modrou barvu a chaos. Jeho elementem je voda, ze které je člověk složen. Zastupuje taky jednotnost pořádku a chaosu, hmoty a antihmoty, jing a jang. Směr je západ, protože symbolizuje chaos a nepořádek.
Slovo Leviatan se v Bibli objevuje pětkrát, někdy se o něm mluví jako o velrybě:
  1. Proroctví Izaiáše Proroka 27:1
  2. Kniha žalmů 74:14
  3. Kniha žalmů 104:25,26
  4. Kniha Jobova 3:8
  5. Kniha Jobova 41:1-34

Satanský pentagramový rituál

10. prosince 2008 v 21:55 | Galder |  satanismus a vše s ním související

Satanský pentagramový rituál

Satanský pentagramový rituál
Oproti standatním pentagramovým rituálům je tato formule na příslušných místech převrácená a smysluplně pozměněná. Některé změny se na první pohled mohou zdát malé, nicméně jsou významné. Menší satanský pentagramový rituál se provadí levou rukou a sestává ze čtyř částí.

1.Bafometův kříž
2.Vepsání satanských pentagramů
3.Invokace klifotických sil
4.Bafometův kříž

Při započetí rituálu se postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.

1.Bafometův kříž

a)Dotkněte se čela a řekněte ATA, BAALI (Tvoje je můj pane).
b)
Dotkněte se podbřišku a řekněte MALCHUT (Království).
c)Dotknětese levého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc).

d)Dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva).
e)Zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen).

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete ohnivé linie ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od levého ramene k pravému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte kozlí hlavu v její přirozené nebo stylizované podobě (Bafomet).

2. Vepsání satanských pentagramů

Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou levou paží, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to bud magickou dýkou nebo "dvourohým" gestem (ukazováček a malíček natažený, dva prostřední prsty pokrčené tak že se dotýkají palce). Vrcholy pentagramů sahají od čela po stehna. Vepisování pentagramů je třeba synchronizovat s dýcháním: nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů, zadržení dechu při vodorovném pohybu. Podle potřeby se používá bud zažehnávací nebo invokační satanský pentagram.
Zažehnávací satanský pentagram

Invokační satanský pentagram


a) Stojíce čelem k východu vepište první pentagram. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu pentagramu přičemž s výdechem intonujte jméno LUCIFER.

b) nechte paži napřaženou a obratte se čelem k severu. opakujte celý postup a intonujte jméno BELIAL

c) Pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonujte jméno LEVIATHAN

d) Nakonec se otočte čelem k jihu, vepište poslední pentagram a intonujte jméno SATAN. Pak se vratte do výchozí pozice, tj. obratte se čelem k východu.

Je třeba dbát na dobrou vizualizaci pentagramů, které musí jasně zářit ve všech čtyřech kvadrantech kruhu, který byl opsán v průběhu tohoto rituálu. Pozornost je nutno věnovat také správné intonaci.


3. Invokace klitofotických sil

Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte:

Přede mnou TAUMIEL,
za mnou GAMALIEL,
po mé levici OGIEL,
po mé pravici SAMAEL.
Okolo mne planou Bafomety
a nade mnou září šesticípá hvězda.

Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace klifotických inteligencí v jednotlivých kvadrantech. Na východě Taumiel (vzduch), který má podobu dvouhlavého muže s netopýřími křídly. Jeho tělo je stínové a neurčité. Jiná, správnější, jenž pro imaginaci náročnější Taumielova podoba je tato : dvě obrovské hlavy s netopýřími křídly. (Taumiel nemá tělo a neustále hledá těla jiných bytostí a sil, s nimiž by se sjednotil.) Na západě stojí Gamaliel (voda) v podobě muže s býčí hlavou. Ogiel (přináleží živlu země a sluje též Zabranovatel) na severu má podobu černého obra ovinutého hadem. Samael (ohen), zvaný Jed Boží, který stojí na jihu, má vzezření dábla, jak ho známe z patnáctého tarotového arkána. Závěrem této fáze rituálu se znova připomínají již vepsané satanské pentagramy a vizualizuje se hexagram (symbol makrokosmu) nad operatérovou hlavou.


4. Bafometův kříž

Znovu opakujte postup uvedený v bodu 1.

http://6-6-6.7x.cz

Praxe satanské filozofie

10. prosince 2008 v 21:54 | Galder |  satanismus a vše s ním související
Praxe satanské filozofie

"Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení"
( Kniha Zákona )

Hlavní těží Satanské filozofie je rozvoj osobnosti. To je myslím nepopíratelné. Je mnoho těch kdo tuto ideu doslova naplňují, ovšem jsou i tací, kteří se skrývají jen za slova. Skutečnost je totiž taková, že satanská filozofie často přitahuje mnohé fantasty, šílence a životní ztroskotance, kteří se snaží své neúspěchy v životě a své komplexy kompenzovat. Slovními spojeními typu "Pravý satanista" "Skutečný satanismus" se snaží vyvolávat dojem zasvěcenosti a vlastní důležitosti. Vždycky když tyto věty pročítám, usmívám se. Existuje něco jako pravý satanismus? Např. podle Kanta je objektivní svět chaosem do kterého vnáší pořádek výhradně lidský způsob vnímání a prožívání. Uspořádání světa je tedy výhradně subjektivní záležitostí. Jedině díky shodným apriorním formám docházíme k intersubjektivním shodám. Z tohoto pohledu je tedy výraz "pravý satanista" či "pravý satanismus" zcela mimo mísu. Snažme se ignorovat nebo neposlouchat rady či kritiku od člověka který:

1. Není úspěšnější, nebo alespoň stejně úspěšný jako vy
2. Není finančně zajištěný
3. Není tím, kým v budoucnosti chcete být vy
4. Nevede úspěšný partnerský nebo milostný život
5. V reálném životě dokázal méně než vy.
( více viz. Jozef Karika - Zóny Stínu )

Karika též uvádí…. Nejvíce těchto individuí je koncentrováno na internetových diskusních fórech, kde usilují mentorsky vystupovat jako "autority magie". Jejich jednoduchým a spolehlivým identifikačním znamením je každodenní nebo nadměrně časté přispívání do fóra (autentický mág tímto způsobem energií nemrhá, nebo tak činí jen velmi občasně), snaha a autoritativní vyjadřování se k jakémukoliv tématu a velice omezená (často výhradně teoretická) znalost problematiky, čerpaná zpravidla z jediného nebo z několika málo sekundárních pramenů. Příznačná je též jejich snaha pomlouvat nebo shazovat ty, kteří na poli magie i života (na rozdíl od nich) něčeho skutečně dosáhli." Nutno dodat že citovaný výrok se vztahuje i na oblast satanské filozofie.

Dle našeho názoru nejsou rituály satanské magie omezeny jen na uctívání Satana v jakékoli formě, ale naopak satanista si může zvolit takovou formu uctívání jaká je mu nejbližší, nebo si nemusí zvolit žádnou. "Když ke mně hovoří nějaký hlas, že je to hlas anděla, rozhodnu já sám." ( Sartre ). Dle chaosmagiků se bytost člověka v Novém Aeonu nachází ve stavu opuštěnosti. Nejest žádné vyšší instance jako je Bůh, či "duchovní bytosti" na které by se dalo odvolat. Pokud si tedy satanista zvolí ke svým rituálům bytosti Necronomiconu, nebo jakékoli jiné božstvo je to jeho věc. Je tedy magie součást satanismu nebo není? To je na rozhodnutí každého satanisty. Domníváme se totiž že lidské já není statické, ale že se neustále mění. Takže pokud si někdo přisvojuje právo hovořit o sobě jako o jediném pravém je na omylu.
První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy netvrdí že je jediným pravým sdružením satanistů. Plně akceptujeme názor jednotlivých satanistů, kteří necítí potřebu někde se sdružovat. Akceptujeme ego každého jednotlivce. Proto plně nechápeme nekonstruktivní kritiku z řad internetových "satanistů." Též bychom chtěli zdůraznit, že i hodnosti, které jsou naším chrámem prezentované, mají pouze symbolický význam a ukazují postoj toho kterého jednotlivce v daném životním období. Každý jedinec se neustále názorově vyvíjí.
Stejně tak i satanská filozofie se vyvíjí a to co platí dnes, může být zítra úplně jinak. IO Chaos….
http://www.satan-ismus.estranky.cz

A. Crowley Satanista? +satanské devatero, +satanské zákony země, + Práva 4lověka

10. prosince 2008 v 21:52 | Galder |  satanismus a vše s ním související
Byl Aleister Crowley satanistou?
(podrobnosti o A.Crowley v MENU - A. Crowley)

S názorem, že Crowley byl satanistou (obvykle míněným jako výtka), se setkáváme poměrně často. Tento názor svědčí jednak o neznalosti Crowleyho učení a díla (v českém překladu vyšel jen nepatrný zlomek), jednak o neznalosti nebo neporozumění myšlenkám satanismu.
Crowley ve své Knize Zákona formuloval ideologii Nového Aeonu. Jádrem jeho učení je morální poselství, které člověku velí, aby poznal a konal svoji Pravou Vůli, neboť tato je Zákonem. Pravou Vůlí je míněno rozpoznání, akceptování a aktivní naplňování konkrétního poslání každého jednotlivého člověka. U každého lidského jedince je totiž tato Pravá Vůle jiná, což vyjadřuje Crowleyho výrok, že "každý muž a každá žena je hvězda", pohybující se (a mající se pohybovat) po své vlastní (životní) dráze. Politické konsekvence - můžeme-li to tak říci - svého učení shrnul Crowley v následující deklaraci.

Práva člověka

Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Není žádného Boha kromě člověka.

Člověk má právo žít svým vlastním životem.

Člověk má právo žít způsobem, jakým chce.

Člověk má právo oblékat se, jak chce.

Člověk má právo pobývat, kde chce.

Člověk má právo cestoval po zemském povrchu, kam chce.

Člověk má právo jíst, co chce.

Člověk má právo pít, co chce.

Člověk má právo myslet si, co chce.

Člověk má právo říkat, co chce.

Člověk má právo psát, co chce.

Člověk má právo tvořit, co chce.

Člověk má právo malovat, co chce.

Člověk má právo tesat, co chce.

Člověk má právo pracovat, jak chce.

Člověk má právo odpovídat, jak chce.

Člověk má právo milovat, jak chce, kdy, kde a koho chce.

Člověk má právo zemřít kdy chce a jak chce.

Člověk má právo zabít ty, kdo by chtěli těmto právům odporovat.


Ideologii satanismu formuloval Anton Szandor LaVey ve své Satanské bibli. Před LaVeyem byl satanismus jen pouhou negací křesťanství, a teprve on vtiskl satanismu pozitivní myšlenkový náboj, učiniv jej tak schopným stát se životní filosofií. Satanistická filosofie a etika je pregnantně shrnuta v LaVeyově Satanském devateru a v Jedenácti satanských zákonech Země.


Satanské devatero

1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

11. satanských zákonů Země

1. Nesděluj své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.
2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat.
3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.
4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.
5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.
6. Neber si, co ti nepatří, s výjimkou případu, že je to břímě pro druhou osobu, a ona pak vydechne ulehčením.
7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie poté, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.
8. Nestěžuj si na nic, co se tě přímo netýká.
9. Neubližuj malým dětem.
10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí, nebo pokud je nepotřebuješ pro svou obživu.
11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.

Určité podobnosti, které v obou těchto filosofických koncepcích můžeme najít, jsou pouze povrchního charakteru a týkají se spíše praktických konsekvencí než ideologických východisek. LaVey nabízí pragmatickou a v současné době vysoce funkční životní filosofii, zatímco Crowley v principu stojí na pozicích idealismu. Imanentně je zde totiž obsažena myšlenka, že každý člověk si svoji Pravou Vůli buď sám předem (před svou inkarnací) vybral, nebo že mu byla někým (Nejvyšším principem) předem stanovena. Tento rozpor mezi učením Nového Aeonu a učením satanismu je radikální. Nechci se přít o to, která z obou koncepcí je "lepší". Chtěl jsem pouze poukázat na zásadní rozdíl mezi oběma koncepcemi.
Další argumentace na podporu názoru o údajném Crowleyho satanismu se zpravidla odvíjí od jeho protikřesťanského postoje a opírá se též o některé momenty z Crowleyho života. Jedním z mnoha magických jmen, která Crowley v průběhu své magické kariéry přijal, bylo i Beast 666. (Většinou se překládá jako Bestie 666, doslovný překlad zní Zvíře 666, já dávám přednost překladu Šelma 666 kvůli biblickým konotacím.) Zde je třeba si uvědomit, že ne vše, co se jeví jako protikřesťanské, je nutně satanistické. Programové snahy emancipovat se od vlivu křesťanství začaly už někdy v době osvícenství. Tyto snahy byly vždy "satanizovány". Pokus naházet vše protikřesťanské do jednoho pytle je však naivní a navíc je důkazem neporozumění nebo nezájmu porozumět jednotlivým typům protikřesťanské argumentace. Nelze zde zacházet do podrobností.
Jako jasný důkaz Crowleyho satanismu bývá uváděn jeden Crowleyho rituál: Crowley pokřtil ropuchu jménem Ježíš Kristus a posléze žábu ukřižoval. Tento obřad samozřejmě na první pohled vykazuje blasfemický charakter - je to jakási černá mše na druhou. Skutečný cíl zmíněné ceremonie byl však iniciační. V životě magika západní tradice se může vyskytnout moment, kdy se magik potřebuje oddělit od křesťanského učení a egregoru, na nichž může nevědomky stále vnitřně lpět. Platí to i dnes a v Crowleyho době, kdy byla pozice křesťanství silnější než v současnosti, to platilo tím víc. Toto oddělení se děje formou rituálního aktu, jehož podoba může být nejrůznější. Záleží na magikově "duševní situaci". Crowley pocházel z bigotně křesťanské rodiny. Není proto divu, že jeho akt oddělení se od křesťanství měl poněkud dramatickou formu.
Dnes se křesťanství vytrácí jak pára nad hrncem, zatímco obecná lidská potřeba transcendence zůstává. Domnívám se, že každý duchovně založený člověk by se měl spíše zamyslet nad tím, čím bude takto vznikající duchovní vakuum zaplněno, než spekulovat o v podstatě scholastických otázkách, jako je např. otázka údajného Crowleyho satanismu.

Satanský klíč k poznávání podvodníků

10. prosince 2008 v 21:50 | Galder |  satanismus a vše s ním související
Satanský klíč k poznávání podvodníků

Protože se satanismus stal díky Antonu LaVeyovi populární, kdekdo se na něm chce přiživit. Pokud jsi nováčkem v Království Temnoty, pokud v sobě náhle cítíš hořet plameny Satanovy, varujeme tě: jsou neetičtí jedinci, kteří na tebe mohou mít zhoubný vliv. Mohou tvrdit, že z tebe udělají přes noc velkého kouzelníka, slibovat poučná přátelství s "opravdovými Mistry", mohou proklamovat neověřitelná napojení na Církev Satanovu nebo jinou příbuznou skupinu. Zachraň své peníze. Předkládáme ti Klíč k rozeznávání pseudo- a anti-satanských skupin, které vyrostly jako houby po dešti poté, co LaVey rozběhl činnost původní Církve Satanovy:

1) Jestliže někdo tvrdí, že je v přímém spojení se Satanem, měj se na pozoru. Tento druh ohlupování mysticismem je stejného druhu jako nevědomost, udržovaná v lidech po celá staletí křesťanstvím. Je to jedna z věcí, proti kterým bojujeme.

2) Dej si pozor na žvásty a tajemství určené pouze pro "zasvěcené". Když pak jednou projdeš skrz zdlouhavý a přísně prosazovaný systém "hod ností", objevíš, že ti nemají vlastně co říct, maximálně nějaké otřepané fráze. Jestliže znají něco hodnotného, co za povezení stojí, řeknou ti to, pakliže ne, budou to všemožně předstírat.

3) Zkontroluj si datum autorských práv. Mnoho tajemství, která můžeš obdržet od domnělých Mistrů jako "moudrosti" a "zjevení", pochází přímo od Antona LaVeye nebo od členů Církve Satanovy. Nevěř tomu, že návody, které možná obdržíš, pocházejí z nějakého velkého mozku, když byly s největší pravděpodobností opsány z materiálů, které před týdny, měsíci nebo roky vydala Církev Satanova. Jestliže spisovatelé hlavního proudu běžně opisují materiály, můžeš očekávat, že nádeníci okultismu budou první, kteří budou dělat totéž.

4) Různé parazitní "satanské" časopisy obsahují trvale notnou dávku štvaní proti LaVeyovi. Masochistické požadavky jejich vydavatelů jsou vydávány za "oživující změnu". Jejich podporou je často otisknutí jakéhokoliv dopisu, pro či proti, od každého, kdo je schopen udržet tužku nebo šťárat se v klávesách počítače či psacího stroje. Když reagujeme na takové průhledné jednání, naší pojistkou je opatřit vyvrácení takovými to předmluvami:

a)
Vím, že jsi masochista a máš rozkoš ze škádlení nepřátel.
b) Cokoliv, co ti napíšu nebo řeknu, udrží tě při životě dalších šest měsíců. Satanská bible radí pochybovat o všem - to nám ale poslouží teprve když jsme schopni myslet.

5) Většina pseudosatanských skupin má krátké trvání, příliš brzy jim do jdou buď peníze, nadšení nebo začnou své členy oškubávat. U hlupáků se jim to úspěšně daří, a proto pro ně mohou tyto spolky vydávat stále nové a nové direktivy.

6) Jaký je jejich postoj k Antonu LaVeyovi a Církvi Satanově? Některé současné skupiny jednají podle křesťanských pravidel: jednou rukou rozdávají vavřínové věnce, zatímco druhou zákeřně napadají svého předka. Ostatní nejsou tak lstiví, tvrdí, že oni jsou ta "pravá" a "dokonalejší" Církev Satanova. Aby se mohli prosadit se svým učením, musí tě nějak přesvědčit, že autor Satanské bible nepraktikuje ryzí satanismus, kdežto oni se k tomu staví poctivě. Další prostě jen Antona LaVeye naprosto ignorují a doufají, že si ho nepovšimnete.

7) Buďte opatrní na přístup typu "Pravděpodobně nejsi tak dobrý, aby ses k nám mohl připojit." Jediná možnost, jak se přesvědčíš o jejich falešnosti, je připojit se k nim! Už z prvního materiálu, který obdržíš, ucítíš, že tvou povinností je osvědčit se a obhájit se. Nedej se oklamat velkými slovy, pěkným písmem, zdobeným papírem a dalšími podobnými věcmi. Pravý satanismus buduje ego, nebourá je.

8) Pozorná kulty, které nabízejí sexuální orgie, drogy nebo zabíjení zvířat ve jménu Satana. Jak dobře víš, toto není součástí satanských praktik. Jejich vůdcové kopírují strašidelné historky různých chorých mozků a zřejmě toho ví méně než ty. Řiď se zdravým rozumem. Nenech niko ho, aby na tebe vyzrál díky své vlastní perverzitě; pečlivě prozkoumej motivy.

9) Některé další skupiny, na které je třeba dát si pozor:

a) feministické skupiny, vydávající se za spolky čarodějnic, praktiku jící spíše napadání mužství než magii;
b) skupiny, které podporují LaVeyovské koncepty, ale vyhýbají se děsivému slovu s velkým S;
c) hantýrkou zatěžkané křesťany, vydávající se za satanisty;
d) dopisovací nebo dobročinné spolky, které předstírají, že jsou vybranými jedinci, kteří vykonávají mocné satanské obřady.

Všichni výše uvedení jsou náchylní k vzájemným potyčkám, drobným žárlivostem a soupeřením. Jsou bezpečnými útočišti pro slabomyslné jedince, kteří se snaží hrát prim a raději dávají přednost ochraně spolku před opravdovou prací na uplatnění toho, co LaVey napsal. Tím však není řečeno, že všechny spolky jsou neplodné pro satanismus jako hnutí. Je zde mnoho produktivních, podpěrných větví Církve Satanovy. Stejně jako různé divize téže armády mohou tyto odlišné řády zdůrazňovat jednu satanskou představu před jinou, ale ve spojení a práci na stejných cílích jsou všechny zajedno. Musíš být připraven rozlišit pravdu od špatné informace. Nedej se oklamat samozvanými "Mistry", ať již nosí roucho bílé nebo černé. Pokoušejí se tě svést z cesty a podvrátit cokoliv, co jsi vypěstoval v zájmu ega nebo identity. Jestliže toto všechno víš a přesto se rozhodneš stát se členem pseudo- nebo anti-satanské skupiny, můžeš klidně zjistit, že jsi vyloučen z Církve Satanovy. Být předem varován je být předem ozbrojen. V Čechách sice - na rozdíl od USA - nijak mnoho produktivních ani podpěrných větví Církve Satanovy nebylo, ale na druhé straně nebylo ani mnoho těch, kteří by pro zvolna vzrůstající Církev Satanovu mohli představovat "nekalou konkurenci". Vydání českého překladu LaVeyova Satanského klíče mělo tedy původně spíše jen preventivní charakter, i když později se poučení, které tento text obsahuje, satanistům občas docela hodilo.

zdroj: http://www.satan-ismus.estranky.cz